Zandse Huiskamer

De Stichting Wijkorganisatie ’t Zand heeft het initiatief genomen om vanuit het wijkontwikkelingsplan een Zandse Huiskamer te realiseren. Daarmee wil de wijkorganisatie zich inzetten om eenzaamheid onder de bewoners van in de wijk ’t Zand, Binnenveld en het Buitengebied tegen te gaan. Het is de missie van de wijkorganisatie om zoveel mogelijk bewoners van onze wijk die een gevoel van eenzaamheid hebben hun huis uit te krijgen en te laten deelnemen aan onze maatschappelijke activiteiten. Daarnaast willen zij deze mensen informeren over voorzieningen van alle organisaties binnen de gemeente waar ze recht op kunnen hebben en ze tevens informeren over deze voorziening.
De Huiskamer wil ook een lichte vorm van dagbesteding zijn voor mensen met Alzheimer en voor mensen met een andere beperking.

Het Bestuur van Huissens Weldoen heeft toegezegd het financieel mede mogelijk te maken, dat de Huiskamer gerealiseerd kan worden. Het Bestuur van de wijkorganisatie is nu druk doende om in het Gemeenschapshuis naast de Zandse Kerk een sfeervolle huiskamer te realiseren. Huissense ondernemers worden hierbij betrokken.

Op termijn moet de Zandse Huiskamer gaan voorzien in behoeftes van de inwoners en zal op termijn meerdere dagdelen en uren per week geopend zijn. Niet alleen voor onze huidige activiteiten, maar ook voor andere nog te ontwikkelen initiatieven in de wijk. Hierbij is het niet persé noodzakelijk dat deze initiatieven komen vanuit de wijkorganisatie, maar bijvoorbeeld in samenwerking met de Stichting Gemeenschapshuis, Stichting de Zandse Kerk, IKC Het Sterrenbos en andere wijkgerichte activiteiten.