Vaak gestelde vragen

Voor de meest gestelde vragen hebben wij voor u een overzicht gemaakt.

Nee, u kunt ons niet telefonisch bereiken. U kunt hiervoor het contactformulier gebruiken. Dit vindt u onder het tabblad “contact “. 

Nee, alleen inwoners van Huissen kunnen een aanvraag indienen bij Huissens Weldoen. Informeer bij de gemeente Lingewaard (of een andere gemeente als u daar woont) naar andere opties om u te helpen.

Het doen van een aanvraag heeft als doel een inwoner of een groep inwoners van Huissen te helpen, zodat zij kunnen blijven participeren (meedoen) in de samenleving.

Een bijdrage van Huissens Weldoen beperkt zich in eerste instantie tot een eenmalige uitkering per kalenderjaar per aanvrager.

Aanvragen die tot de normale financieringstaak van andere organen behoren (bijvoorbeeld de overheid) komen niet in aanmerking voor ondersteuning.

Nee, alleen complete aanvragen worden behandeld. Zie hiervoor het tabblad: ” Aanvraag indienen “. 

U kunt een aanvraag voor ieder bedrag indienen. Huissens Weldoen verstrekt in beginsel geen bijdrage hoger dan € 2500,- per aanvraag. Het bestuur kan hier vanwege grondige redenen van afwijken. De uitkering gebeurt zoveel mogelijk in materiële vorm.

U krijgt meteen een bericht van ontvangst. Het bestuur van Huissens Weldoen vergadert eenmaal per maand. In deze vergadering worden alle aanvragen van de afgelopen maand behandeld. Het kan zijn, dat afhankelijk van het moment van indienen u maximaal een maand moet wachten. Na de vergadering ontvangt de aanvrager een mail met toekenning of afwijziging van het verzoek.

Aanvragen voor een bijdrage groter dan € 500,- worden met het voltallige bestuur besproken. Aanvragen voor een bijdrage kleiner dan € 500,- worden met twee bestuursleden besproken, geaccordeerd (of afgewezen) en vastgelegd. In dit geval krijgt u sneller een antwoord van ons.

Iedere inwoner van Huissen van 18 jaar en ouder kan zelfstandig een aanvraag indienen. 

Als inwoner van van Huissen kunt u ook geholpen worden door een hulpverlener van een maatschappelijke instantie voor jeugd- en ouderen(zorg), vluchtelingenwerk, of een vertrouwenspersoon van de aanvrager.

Elke aanvraag wordt afzonderlijk beoordeeld. Eerder toegekende bedragen aan soortgelijke aanvragen zijn geen maatstaf in de beoordeling.

Dat is niet verstandig. U moet de beoordeling van uw aanvraag afwachten. Daarnaast keert Huissens Weldoen geen geld uit, maar maakt het afspraken met leveranciers, sportclubs en behandelaars. Wij verrekenen de kosten direct met hen zonder tussenkomst van de aanvrager.

Stel u vraagt om een fiets. Na goedkeuring van uw aanvraag krijt u per mail een uitnodiging om de fiets bij de fietsenhandel op te halen. De fiets is dan al door Huissens Weldoen betaald.

Het contact met Huissens Weldoen verloopt via de secretaris van de Stichting middels het contactformulier of per mail:  ‘secretaris@huissensweldoen.nl ‘. 

Nee, over een aanvraag of afwijzing kan niet gediscussieerd worden.

Nee, niet in aanmerking komen:

  • Aanvragen die op welke wijze dan ook direct of indirect schade kunnen toebrengen aan de Stichting Huissens Weldoen;
  • Aanvragen van commerciële organisaties.

“Weldoen Welzijn Meedoen”

Stichting Huissens Weldoen
Postbus 67, 6850 AB Huissen
contact@huissensweldoen.nl