Zandse Huiskamer

De Stichting Wijkorganisatie ’t Zand heeft het initiatief genomen om vanuit het wijkontwikkelingsplan een Zandse Huiskamer te realiseren. Daarmee wil de wijkorganisatie zich inzetten om eenzaamheid onder de bewoners van in de wijk ’t Zand, Binnenveld en het Buitengebied tegen te gaan. Het is de missie van de wijkorganisatie om zoveel mogelijk bewoners van onze […]

Nieuw schooljaar komt er aan

Eind augustus start het nieuwe schooljaar 2023 – 2024. Goed om voor die tijd alles wat je nodig hebt voor het nieuwe schooljaar voor elkaar te hebben. Mocht je niet de mogelijkheid hebben om een laptop, fiets, schoolmaterialen, gymkleding of andere zaken te betalen, dan kan er een aanvraag worden ingediend bij Huissens Weldoen. Het […]